Aktualność Konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego
ZCOP

Konkurs o nagrodę im. Rajmunda RembielińskiegoW 2021 roku obchodzimy dwusetną rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej.
Dokument z 30 marca 1821 roku miał przełomowe znaczenie dla historii naszego miasta. Powstał w bardzo ważnym momencie i sprawił, że odtąd Zgierz mógł rozwijać się jako nowoczesny ośrodek sukienniczy.

W roku rocznicy obchodów 200-lecia Umowy Zgierskiej 2 czerwca 2021 Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski, kolejny raz, ogłosił konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego w kategoriach:
-  Przedsiębiorca Roku
- Świadomi w Biznesie – wybór mieszkańców

Celem konkursu jest:
Promowanie przedsiębiorców najprężniej działających na terenie Gminy Miasto Zgierz,
           Promowanie przedsiębiorców najbardziej dynamicznie rozwijających działalność gospodarczą,
           Budowanie wizerunku Miasta Zgierza jako samorządu przyjaznego przedsiębiorcom.


Ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku. Organizatorzy pragną docenić dynamicznie rozwijające się firmy, a także wszystkie firmy, które działają na rzecz lokalnej społeczności.
Dostrzegając wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych chcemy zaprosić do konkursu przedsiębiorstwa działające na naszym terenie, przedsiębiorców dynamicznie rozwijających swoją działalność, oraz tych, którzy wyróżniają się w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.
21.06.2021 roku Prezydent Miasta Zgierza powołał Kapitułę Konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO.

W skład Kapituły Konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO wchodzą:

1. Bohdan Bączak - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2. Magdalena Szewczyk - Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Zgierza,
3. Karol Pruski - Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
4. Tomasz Bartosiak - Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
5. Paweł Anyszewski -  Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
6. Marta Pietrak-Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
7. Agnieszka Sobieszek - Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
8. dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka - Sekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
9. dr Kazimierz Kubiak - Wiceprezes Stowarzysznia Wlókienników Polskich.


Konkurs odbywa się dla podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Zgierza.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy rodzimych przedsiębiorców do udziału w konkursie


SZCZEGÓŁY KONKURS