Aktualność Krajowy Fundusz Szkoleniowy
P.U.P

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu zaprasza wszystkich pracodawców działających na terenie Powiatu Zgierskiego do korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców tj.

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  • kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Aktualny druk wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są: 

  • pod numerem telefonu: 42 714 12 63 
  • oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu http://zgierz.praca.gov.pl/ w zakładce: dokumenty do pobrania 
  • lub w siedzibie Urzędu - ul. Barona 10 (pok. 1) 
  • oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu