Aktualność Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych
Ogłoszenia

Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla

zaprasza na FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: czwarte seminarium dla przedsiębiorstw rodzinnych
    
Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych

Kiedy: 30 listopada 2023 r. godz. 13.00
Gdzie:siedziba Fundacji przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi
    
W programie m.in.:
- Przedsiębiorstwa rodzinne w polskiej gospodarce narodowej
- Istota i specyfika przedsiębiorstw rodzinnych
- Znaczenie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych
- Kompetencje menedżerskie współczesnych sukcesorów
- Rola kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej sukcesorów
- Model kształtowania kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej sukcesorów w procesie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych

Prelegent:
dr hab. Mariola Dźwigoł-Barosz, prof. Politechniki Śląskiej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami (w tym przedsiębiorstwami rodzinnymi). Pełni funkcję doradcy do spraw personalnych i prawa pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autorka i współautorka systemów wynagradzania, motywacyjnych, regulaminów organizacyjnych i profili kompetencyjnych. W badaniach naukowych koncentruje się głównie na kompetencjach menedżerskich oraz ich doskonaleniu, jak również przedsiębiorstwach rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem procesu sukcesji i kompetencji sukcesorskich.

Seminarium prowadzi Prof. dr hab. Jan Jeżak, przewodniczący Rady Fundacji

!!! ZGŁOSZENIA !!!