Aktualność "Doskonalenie przez szkolenie. Wsparcie rozwoju pracownika inwestycją w przyszłość i rozwój firmy" - Dni Pracodawców 2023
P.U.P

"Doskonalenie przez szkolenie. Wsparcie rozwoju pracownika inwestycją w przyszłość i rozwój firmy" - Dni Pracodawców 2023

Dni Pracodawców 2023 organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu za nami.
"Doskonalenie przez szkolenie. Wsparcie rozwoju pracownika inwestycją w przyszłość i rozwój firmy" temat przewodni prezentacji multimedialnej, którą przedstawiła Pani Jolanta Pawłowska Kierownik Wydziału CAZ PUP w Zgierzu stał się zaczynem do punktu kulminacyjnego spotkania, czyli panelu eksperckiego, do którego zaproszeni zostali przedsiębiorcy. W trakcie spotkania dyskutowali o ryzykach, wyzwaniach i doświadczeniach, które rodzi współczesny rynek pracy. Lokalni pracodawcy i przedstawiciele władz samorządowych rozmawiali o realiach współczesnego rynku pracy, konieczności podnoszenia kwalifikacji czy wyborze na chwilę obecną niszowych zawodów. Najważniejsze wnioski zostały utrwalone i stanowiły podsumowanie wydarzenia.                                                    
Pani Marcie Pietrak Kędzierawskiej - Dyrektor PUP w Zgierzu i zaangażowanym w wydarzenie pracownikom gratulujemy pomysłu i realizacji wydarzenia dziękując jednocześnie za zaproszenie do współpracy przy wydarzeniu.