Aktualność Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń
ZUS

Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj

Jeśli chcesz  korzystać z „małego ZUS plus”, inaczej zwanego małą działalnością gospodarczą plus, a korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r.
i w styczniu 2020 r., to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r.,
a nie korzystałeś z „małego ZUS”,

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie:

do 2 marca 2020 r., jeśli:

w 2019 r. (co najmniej 60 dni) i styczniu 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą 
i nie korzystałeś z „małego ZUS”

w lutym 2020 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej (jeśli rozpoczniesz/ wznowisz działalność w okresie 23-29 lutego – masz 7 dni liczone od dnia jej rozpoczęcia/ wznowienia)

7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”,  jeśli spełnisz warunki w innym miesiącu niż luty 2020 r.

Ważne!

Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż  również  dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Sprawdź jak obliczyć podstawę wymiaru składek i rozliczyć niższe składki w artykule "Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na okres luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach".

Szczegółowe zasady korzystania z "małego ZUS plus" są w tekście "Mały ZUS plus
od 1 lutego 2020 r. - wyjaśnienia z przykładami".