Aktualność Oferta Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
-

Oferta Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi


Zapraszamy do korzystania z oferty Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, które istnieje przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

 

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi zajmuje się polubownym i bardzo efektywnym sposobem rozwiązywania sporów powstałych w obrocie gospodarczym. WCAM prowadzi mediacje gospodarcze z udziałem profesjonalnych mediatorów specjalizujących się w sprawach gospodarczych.  Mediacja pozwala na uzyskanie takich samych efektów prawnych, jak w wyniku długotrwałego postępowania sądowego, lecz wielokrotnie szybciej i taniej, w wielu przypadkach pozwalając także na zachowanie istniejących relacji biznesowych z kontrahentem.

Mediatorzy WCAM dyżurują w Zielonym Pokoju Mediatorów w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, pok. 107 w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00, gdzie prowadzą bezpłatne spotkania informacyjne o mediacji.

Więcej informacji → http://www.cam-lodz.pl

                            → biuro@cam-lodz.pl

                            → 574 859 999