Aktualność Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej
wydarzenia łódzkie

Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej

Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej:
→ Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
→ Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców
→ Wypłata ponownego świadczenia postojowego
→ Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przez 3 miesiące
→ Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD:
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
79.11.A działalność agentów turystycznych,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.
→ Są to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców z rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów.
→ Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lutego 2021 r.
Szczegóły → https://bit.ly/394VfQC