Aktualność PRZEPIS NA ROZWÓJ
-

PRZEPIS NA ROZWÓJ

Uwaga❗️ Projekt Przepis na Rozwój 2 przedłużony do kwietnia! 
Nabór zostanie ogłoszony na początku lutego, o czym będziemy informować niebawem  Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem projektu dostępnym na stronie http://przepisnarozwoj.eu/do-pobrania/ w związku z wprowadzonymi zmianami:

  • w ramach projektu nie ma możliwości realizacji usług doradczych
  • aby uczestnik zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia bądź innej o świadczeniu usług był kwalifikowany, jego okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej. Jeżeli okres będzie krótszy pracownik nie zostanie zakwalifikowany do projektu. Odpowiedzialność za weryfikację ponosi MŚP.
  • rozszerzono definicję pozostawania w stosunku prawnym lub faktycznym oraz dodano podpunkty do par. 7 pkt.5