Aktualność  "MEDIACJA w praktyce - także podczas pandemii?”
ŁIPH

"MEDIACJA w praktyce - także podczas pandemii?”

W imieniu organizatorów - Centrum Mediacji Lewiatan oraz Konfederacja Lewiatan zapraszamy na  seminarium "MEDIACJA w praktyce - także podczas pandemii?”

TERMIN →29 lipca 2021 r., godz. 12:00 - 16:00

MIEJSCE SPOTKANIA → Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Placu Wolności 5 ( siedziba ŁIPH) ]

Podczas spotkania:

→ Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krzysztof Kurosz.
 Przedstawi swoje refleksje, prognozy oraz plany związane z funkcjonowaniem "Zielonego Pokoju”.

→ Mediator Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi dr Marcin Białecki.
 O postępowaniach mediacyjnych w sprawach transgranicznych.

→ Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan.
 O kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 Zapisyhttp://ikongr.es/c/pprhFjcI

Pełny opis wydarzeniahttps://www.facebook.com/events/1125733761268981?ref=newsfeed

Serdecznie zapraszamy