Aktualność Spadek przychodów
Gov.pl

Spadek przychodów

Rzeczywiście część rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej wymaga wykazania spadku przychodów (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawa o COVID-19).  Odniesienia do przychodów z 2019 r. nie musimy wykazywać w przypadku m.in. pożyczki ze środków Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorcy (do 5000 złotych, może zostać umorzona), podstawowego świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czy osób współpracujących na podstawie umów prawa cywilnego.
Więcej informacji:
https://www.biznes.gov.pl/.../tarcze-antykryzysowe-w...
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa