Aktualność Spotkanie dla eksporterów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ŁARR

Spotkanie dla eksporterów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bezpłatne warsztaty dla eksporterów z ekspertami PARP, 4 lipca 2019 r. siedziba ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34 w Łodzi

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu warsztatowym realizowanym w ramach projektu dotyczącego oceny poziomu umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Do udziału zapraszamy firmy będące eksporterami albo korzystające wcześniej z narzędzi wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia (np. dotacje na opracowanie planu eksportu, wyjazdy na targi i misje zagraniczne czy spotkania b2b)
i wpisują się branże określone w formularzu rejestracyjnym. 

 Przedmiot spotkania: 

Spotkanie ma na celu wypracowanie rekomendacji na rzecz wspierania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw m.in. poprzez omówienie czynników,
które ograniczają ale i wspierają proces sprzedaży polskich produktów i usługi za granicą. 

 W przypadku firm, których udział zostanie potwierdzony zostało przewidziane wynagrodzenie w wysokości 350 PLN netto.Spotkanie odbędzie się w dniu 04.07.2019 (czwartek) w godz.9-13 w siedzibie ŁARR przy ul.Narutowicza 34. 

 W celu skutecznego zapisania się na warsztat prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.http://warsztat.bluehill.pl/

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim eksporterów, firmy reprezentujące następujące branże: 

  1. Chemia specjalistyczna i biotechnologia,
  2. Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej,
  3. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty w tym nanoprocesy i nanoprodukty,
  4. Sensory i nanosensory,
  5. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna.

Szczegółowych informacji udziela Karol Gloc z Departamentu Doradztwa dla Biznesu
i Sektora Publicznego ŁARR S.A.Karol GlocTEL.: 42 208 92 21E-MAIL: k_gloc@larr.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy