Aktualność „STABILNA PRACA-SILNA RODZINA"
P.U.P

„STABILNA PRACA-SILNA RODZINA"

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt pilotażowy „STABILNA PRACA-SILNA RODZINA" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Celem projektu pilotażowego jest zapewnienie elastycznych form zatrudnienia i opieki nad dzieckiem dzięki wdrożeniu ryczałtowego BONU NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM i związanych z nim rozwiązań hybrydowych.
Kompleksowe wsparcie osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi w połączeniu ze wsparciem dla mających ich zatrudnić pracodawców.

Termin realizacji: luty 2022 r. – grudzień 2023 r.
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 336 552,00 zł

NABÓR  Formularzy  Rekrutacyjnych od 29.03.2022 r. do 29.04.2022 r.
Formularze Rekrutacyjne należy składać wyłącznie w formie papierowej  w Biurze  Projektu - Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 95-100 Zgierz   

Uczestnicy: Projekt  skierowany  jest do   kobiet  powracających  na  rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim  lub wychowawczym, okresie  bierności  zawodowej związanej z wychowywaniem dzieci.  Planowana do realizacji Projektu liczba uczestników, to 10 osób bezrobotnych, spełniających powyższe kryteria,  pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.
 
Projekt zakłada rozwiązania hybrydowe w opiece nad dzieckiem i wykonywaniem pracy, których podstawą jest elastyczność opieki i świadczenia pracy, poprzedzona szkoleniem osoby bezrobotnej i stażem przed podjęciem zatrudnienia.
Zadaniem Projektu jest zatem wspieranie zarówno osób bezrobotnych, jak
i pracodawców zatrudniających pracowników. Do głównych założeń Projektu możemy zaliczyć:
- Podniesienie samooceny osoby bezrobotnej poprzez kreowanie wizerunku;
- Podniesienie kompetencji miękkich uczestników Projektu poprzez warsztaty w zakresie treningu rozwoju interpersonalnego  oraz funkcjonowania w przestrzeni  publicznej;
- Zapewnienie, przez wykwalifikowaną kadrę, aktywnej opieki nad dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć;
- Zaoferowanie  Bonu na opiekę nad dzieckiem na okres 12 miesięcy  aktywności zawodowej  uczestnika  Projektu w wysokości 9000,00 zł;
- Zapewnienie 3 miesięcznego przygotowania zawodowego w formie stażu u potencjalnego  pracodawcy;
- Zapewnienie uczestnikowi Projektu ciągłości aktywizacji zawodowej poprzez   rozpoczęcie subsydiowanego zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym stażu;
- Zapewnienie 9 miesięcznego, hybrydowego  zatrudnienia (praca zdalna,  elastyczne godziny pracy, niepełny wymiar czasu pracy) po zakończeniu stażu  w  formie prac interwencyjnych;
- Udzielanie pracodawcom przez okres 6 miesięcy wsparcia w formie refundacji kosztów minimalnego wynagrodzenia za zatrudnionych uczestników Projektu.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 42 714 12 62 pok.11; 42 714 12 71 i 42 714 12 72 /pok.10, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10