Aktualność Umowa o dzieło - obowiązek zgłoszenia umowy do ZUS
-

Umowa o dzieło - obowiązek zgłoszenia umowy do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. Obowiązkowi ewidencyjnemu ZUS odpowiadać będzie po stronie płatników składek i osób fizycznych zlecających dzieło, obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło.  
Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Według ZUS, w zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.
Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
W oficjalnych komunikatach przedstawiciele ZUS podkreślają, iż zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane głównie do celów statystyczno-analitycznych, a także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. Nie ukrywają przy tym również faktu, iż wprowadzane rozwiązanie ułatwi znacznie weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazywane umowami o dzieło w sytuacji, gdy w rzeczywistości są one umowami zlecenia lub umowami o świadczenie usług (stanowiącymi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych).

wg. informacji Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege