Aktualność Usługa budowlana zapytanie ofertowe
Ogłoszenia

Usługa budowlana zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę usługi budowlanej:

Dotyczy: remont gzymsu żelbetowego z elementów prefabrykowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łódzkiej 84A

Zakres robót:
- skucie odparzonych tynków,
- naprawa ubytków betonu w elementach zbrojonych,
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą,
- docieplenie styropianem grubości 2-5 cm powierzchni pionowych i poziomych gzymsu,
- wykonanie ochrony narożników,
- nałożenie sylikonowego tynku barwionego w masie

Powyższe prace należy wykonywać z podnośnika oraz realizować z zachowaniem wiedzy i sztuki budowlanej, a także zgodnie z warunkami BHP na budowie.

Wykonawców zainteresowanych wykonaniem w.w. usługi zapraszamy do kontaktu:
→ wieslaw.l@mpgm.pl
→ agata.f@mpgm.pl
→ biuro@mpgm.pl