Aktualność Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -Podsumowanie 2019r.
ZCOP

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -Podsumowanie 2019r.

Drodzy Przedsiębiorcy !!!


Dziękujemy Wam za cały rok pracy w Waszym towarzystwie.

Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców to platforma wymiany doświadczeń, spotkań merytorycznych i integracyjnych, która ma na celu budowanie relacji pomiędzy Wami
- przedsiębiorcami, z bezpośrednim wpływem na prowadzenie przez Was działalności gospodarczej.

Ten rok upłynął nam na wielu spotkaniach podczas Śniadań Biznesowych, szkoleniach, konsultacjach z ekspertami instytucji otoczenia biznesu, wydarzeniach specjalnych jak Akademia Świadomi w Biznesie w trakcie obchodów ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dnia Przedsiębiorcy, pikniku Wszystko na Zdrowie i pracy nad konkursem o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego Przedsiębiorca Roku. Dziękujemy,
że jesteście z nami.

Nasze starania w pracy na rzecz zgierskich przedsiębiorców zostały zauważone i docenione przez Kapitułę Konkursu Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego. W tym roku odbyła się II edycja nagrody pod nazwą „Laur im. Rajmunda Rembielińskiego”. W 2018 roku władze samorządowe Miasta Zgierza były finalistami tegoż konkursu,
a w tym roku, w dowód uznania działań na rzecz budowy pozytywnego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – możemy się pochwalić nagrodą główną -  tytułem – Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom !!! Podziękowania za tę nagrodę kierujemy
do Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Loży Łódzkiej Business Centre Club,  Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.


Ale, Drodzy Przedsiębiorcy, na laurach nie spoczywamy, pracujemy i rozwijamy się
dla Was dalej.