Aktualność Bezpłatnych szkolenia organizowane przez ZUS
ZUS

Bezpłatnych szkolenia organizowane przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

3 lipca 2019 r.

 do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 • 10:00 Rodzicielskie Świadczenia Uzupełniające
 • 11:00 Tryb postępowania w sprawach emerytalno-rentowych dla osób
  w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne  i emerytury pomostowe
 • 12:00 E-akta-skracamy czas przechowywania akt pracowniczych

Szkolenia odbędą się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej  im. B. Prusa w Zgierzu Filia Nr 2 przy ul. Długiej 29A.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie,
które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  42 714 33 27 bądź pod adresem

e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl


17 lipca 2019 r.

do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 • 9:00 Zasady nabywania prawa i ustalenia wysokości emerytury z systemu zreformowanego
 • 10:30 E-akta- skracamy czas przechowywania akt pracowniczych
 • 12:00 Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń- współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Szkolenia odbędą się w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, w sali konferencyjnej – 6 piętro, pok. 618.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  42 638 23 08 bądź pod adresem 

e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl


24 lipca 2019 r.

do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 • 9:00 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób będących pracownikami
 • 10:30 Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • 12:00 Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna

Szkolenia odbędą się w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, w sali konferencyjnej – 6 piętro, pok. 618.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel.  42 638 23 08 bądź pod adresem 

e-mail  szkolenia_lodz@zus.pl


Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych tematem.