Aktualność Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027.
ŁSSE

Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027.

Począwszy od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027.

W Województwie Łódzkim poziom pomocy wzrósł z 35% do 40%.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w prezentacji