Aktualność Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
-

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

  • Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).
  • Mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania
    do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 
  • Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. 
  • Podatnicy CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub wpisani do innych rejestrów KRS), sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej
    ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS. 


Jak przesłać sprawozdanie 

Sprawozdania do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem: 

interfejsu programistycznego (więcej informacji na podatki.gov.pl)

bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (umożliwia ich sporządzenie w wersji struktury 1_2, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości).

UWAGA


Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych.


[1] obowiązującymi na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości


Źródło: Ministerstwo Finansów