Aktualność Biznes w czasie pandemii
ZCOP

Biznes w czasie pandemii

Zapraszamy na kolejne webinarium, podczas którego prof. Krzysztof Obłój – znany specjalista zarządzania strategicznego, kierownik Katedry Strategii Organizacji Akademii Leona Koźmińskiego będzie rozmawiał z zaproszonym Gościem na temat wniosków z Raportu 'Biznes w czasie pandemii'. Wyniki raportu dotyczą trwającego od początku kwietnia badania, sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa. Ten długodystansowy program badawczy ma na celu zrozumienie dynamiki adaptacji polskich firm do tego kryzysu.
Link do wydarzenia: https://www.kozminski.edu.pl/biznes-a-pandemia/